MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Gogolewo
OŚ GogolewoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków"

Odpowiedź na pytanie nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

Odpowiedzi na pytania nr 2
Dot. zamówienia publicznego na „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków"

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
p.n. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu - zbiorniki wyrównawcze 2x150 m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2015”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015”

Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015”

Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2015”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
na "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015."

Odpowiedzi na pytania nr 2
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Zmiana ogłoszenia oraz zmiana SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego".

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o zamówienia publiczne na: „Dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym.”

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 i 15 października 2014r.
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2014.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Badanie wody, ścieków, osadów i gleby w roku 2014.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014.”

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014.”

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w sprawie zamówienia publicznego na : „Badanie wody, ścieków, osadów i gleby w roku 2014.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
p.n. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
p.n. Badanie wody, ścieków, osadów i gleby w roku 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. : Dostawa materiałów budowlanych w roku 2014.

UWAGA - ZMIANA NAZWY ZWIĄZKU
Od dnia 24 października 2013 roku zmienia się nazwa Związku.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 4 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy 15 kVA każdy”, realizowaną w ramach Projektu: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin: Kobylin – Krobia - Pogorzela, korzystającego z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wymysłowie – wraz z dostawą i montażem 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności V równej 150 m³ każdy oraz dostawą i montażem zestawu pompowego.”

Odpowiedź na pytania z dnia 26.06.2013 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 4 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy 15 kVA każdy”, realizowaną w ramach Projektu: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin: Kobylin – Krobia - Pogorzela, korzystającego z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o zamówieniu
na: "Dostawę 4 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy 15 kVA każdy”, realizowaną w ramach Projektu "Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia - Pogorzela", korzystającego z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.06.2013 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wymysłowie – wraz z dostawą i montażem 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności V równej 150 m³ każdy oraz dostawą i montażem zestawu pompowego.”

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.06.2013 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wymysłowie – wraz z dostawą i montażem 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności V równej 150 m³ każdy oraz dostawą i montażem zestawu pompowego.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
p.n."Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wymysłowie - wraz z dostawą i montażem 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności V równej 150 m³ każdy oraz dostawą i montażem zestawu pompowego.". Numer ogłoszenia: 223410 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o uzdielenienie zamówienia publicznego na: “Dostawę materiałów budowlanych w 2013 roku”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o zamówienia publiczne na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawę materiałów budowlanych w 2013 roku"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o zamówienia publiczne na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego.”

Odpowiedź nr 1 na pytania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego” (SIWZ z dnia 28.01.2013r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego". Numer ogłoszenia: 39414 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w sprawie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych”

Odpowiedź nr 1 na pytania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych” (SIWZ z dnia 07.01.2013r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych". Numer ogłoszenia: 6497 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o zamówienie publiczne na: “Badanie, wody, ścieków i osadów w 2013 roku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
Numer ogłoszenia: 485438 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 Poprzednie >>   << Następne 
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015