MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

Strzelce Wielkie, dnia 07.03.2018r.
Nr sprawy 01/02/2018

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna
ul. Borecka 29a
63-720 Koźmin Wlkp

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 98,33 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b) W kryterium: okres gwarancji jakości, wybrana oferta uzyskała 10 punktów
c) W kryterium: termin wykonania zamówienia, wybrana oferta uzyskała 13,33 punktów
d) W kryterium: okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji wybrana oferta uzyskała 15 punktów

Pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu:
1) HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin
otrzymana liczba punktów: 68,66
a) liczba punktów w kryterium cena: 48,33,
b) liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 10,
c) liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia: 10,
d) liczba punktów w kryterium okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji: 0,33.

2) Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
otrzymana liczba punktów: 86,88
a) liczba punktów w kryterium cena: 46,88,
b) liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 10,
c) liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia: 15,
d) liczba punktów w kryterium okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji: 15.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015