MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018” CZĘŚĆ I - Dostawa materiałów żeliwnych

Strzelce Wielkie, dnia 17.01.2018r.
Nr sprawy 02/12/2017

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018”
CZĘŚĆ I - Dostawa materiałów żeliwnych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PPH „RAKAPOL” Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 264A
61-601 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 84,1 punktów zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, to jest do godziny 11:00 dnia 18 grudnia 2017 roku, wpłynęły trzy oferty:
a) OFERTA NR 1: PPH „RAKAPOL” Sp. z o.o., ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań – uzyskana liczba punktów: 84,1
b) OFERTA NR 2: SAN-GAZ „KARDACH” Spółka Komandytowa, ul. Brzozowa 3, 63-200 Jarocin – uzyskana liczba punktów: 56,2
c) OFERTA NR 3: Firma HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno – uzyskana liczba punktów: 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu oferta Firmy Hałas Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015