MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinOdpowiedzi na pytania

dot. "Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018"

Strzelce Wielkie, 13.12.2017r.
Nr sprawy 02/12/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że do zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018.” zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 z dnia 11.12.2017 r.
„Zamawiający w części I wymaga aby część armatury (zasuwy, nawiertki) posiadały certyfikat RAL GSK.
Prosimy o uzupełnienie tego zapisu o zdanie: „lub równoważne”.
Zdarza się często, że wymieniony certyfikat jest błędnie wskazywany jako formalny wyznacznik w celu otrzymania armatury z dobrą jakościową powłoką. Jednakże Certyfikat RAL GZ662 nadawany przez Towarzystwo Jakości Ochrony Antykorozyjnej Armatur w Norymberdze nie jest żadnym wiążącym certyfikatem na rynkach Unii Europejskiej, a tym bardziej w Polsce i nie jest związany z żadną normą PN-EN obowiązującą w Polsce. Jest dokumentem potwierdzającym przynależność do płatnej (ok. 100 000 zł/rok) grupy producentów opłacających udział w stowarzyszeniu, które ustaliło pewne zasady zabezpieczenia antykorozyjnego dla żeliwa i nie odnosi się do konkretnego produktu i jego jakości.
Nadanie świadectwa RAL nie polega na badaniu każdego wyrobu, lecz na badaniu technologii zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanej w zakładzie produkcyjnym. Żądanie przez Zamawiającego tego dokumentu nie może powodować złamania zasady równości i uczciwej konkurencji co stanowi istotę przetargu nieograniczonego.
Producenci dysponują certyfikatami poświadczającymi zgodność wykonanych badań z Polskimi Normami i wytycznymi organizacji GSK w których są wymienione przeprowadzone badania i ich wyniki i takie Zamawiający powinien wymagać stąd nasz wniosek o dopisanie „lub równoważne”.
Wielokrotnie SIWZ z wymogiem certyfikatu RAL GSK były zaskarżane do Zespołu Arbitrów (UZP), który nakazywał unieważnienie postępowania.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapisy w przedmiocie wymagania certyfikatu RAL GSK dla części armatury, nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015