MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoOdpowiedź na pytanie

dot. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice"

Strzelce Wielkie, 03.10.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytanie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie z dnia 02.10.2017r.
”Wnosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane zbiorniki retencyjne wody pitnej. Informację zawarte w projekcie są sprzeczne i nie zgodne z dokumentacją techniczną producenta. Zbiorniki ze stali nierdzewnej typ ZRP nie są pokrywane żadnymi powłokami malarskimi, jak opisuje to projekt. Wnosimy zatem o udzielenie precyzyjnej informacji, aby zapewnić równą konkurencję dla wszystkich podmiotów składających ofertę w prowadzonym postępowaniu.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że zbiorniki retencyjne wody pitnej mają być wykonane ze stali nierdzewnej, posiadającej atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015