MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaOdpowiedzi na pytania

dot. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice"

Strzelce Wielkie, 29.09.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający informuje, że do zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice” zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 z dnia 27.09.2017r.
Wykonawca „zwraca się na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami a w szczególności art. 38 pkt. 1, oraz art.29- ust.1 i 2, art. 30 – ust1, 31- ust.1, o:
1. Zamianę, zapisu SIWZ w zakresie pkt. IV Termin wykonania zamówienia, a tym samym zmianę zapisu w pkt. XVII ppkt. 1 SIWZ i w projekcie umowy, oraz korekty w zakresie oceny ofert z uwagi na termin wykonania prac.
Wskazany w specyfikacji termin wykonania na 60 dni, z dodatkowa punktacją za jego skrócenie do poniżej 30 dni, jest nierealny do dotrzymania. Tak postawione warunki eliminują firmy posiadające ogromne doświadczenie w wykonywaniu stacji uzdatniania wody, oraz produkcji i montażu zbiorników magazynowania wody, ale nie produkujących urządzeń na tzw. ,,półkę”, aby każde wyprodukowane urządzenie było dostosowane pod każdym względem do potrzeb inwestora (np. usytuowanie króćców gwarantujące najprostszy sposób ich podłączenia).
W świetle powyższego, czujemy się w obowiązku złożenia wniosku o zmianę terminu wykonania prac na realny, gdyż uważamy, iż jest to działanie w interesie publicznym. Uwzględniając czas niezbędny na wyprodukowanie urządzenia, zorganizowanie ich transportu, montaż na placu budowy, oraz uwzględniając fakt zbliżającej się zimy, która może spowolnić prace montażowe i izolacyjne na placu budowy, minimalny realny termin realizacji prac wynosi 5 miesiące od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie terminu realizacji zamówienia nie ulegają zmianie, a tym samym nie ulegają zmianie również zapisy w projekcie umowy.


Pytanie 2 z dnia 28.09.2017r.
Co Zamawiający rozumie przez poszycie zewnętrzne ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego?
Odpowiedź:
Poszycie zewnętrzne to blacha trapezowa o minimalnej wysokości fali 18 mm ze stali nierdzewnej lub aluminium w kolorze niebieskim (RAL do ustalenia ustalonym z inwestorem).


Pytanie 3 z dnia 28.09.2017r.
Czy zbiorniki mają być posadowione na istniejących fundamentach? Jakie mają one wymiary odprowadzenia rurociągów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zbiorniki nie będą posadowione na istniejących fundamentach. Projekt fundamentów pod zbiorniki znajdują się w uzupełnionej dokumentacji projektowej – część III branża konstrukcyjno – budowlana.


Pytanie 4 z dnia 28.09.2017r.
Średnica 4500 to wewnętrzna czy zewnętrzna?
Odpowiedź:
4500 to średnica wewnętrzna zbiorników.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015