MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinMODYFIKACJA SIWZ

dot. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice"

Strzelce Wielkie, 29.09.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”


Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w zakresie załączonej dokumentacji projektowej.
Uzasadnienie:
Pierwotnie załączona dokumentacja nie zawierała wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

W związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13 października 2017r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi
13 października 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu prawidłowa dokumentacja projektowa. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał również zamiany dokumentacji projektowej w pierwotnym ogłoszeniu.


Plik do pobrania: modyfikacja_siwz.pdf
Plik do pobrania: 07_zal_nr_5.zip
Plik do pobrania: 01a_ogloszenie_modyfikacja_bzp.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015