MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”

Strzelce Wielkie, dnia 09.06.2017r.
Nr sprawy 01/05/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”


1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 96,91 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 56,91 punktów.
b) W kryterium: termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, wybrana oferta uzyskała 30 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że wykona zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
c) W kryterium: okres gwarancji jakości na wykonaną inwestycję, wybrana oferta uzyskała 10 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji na wykonaną inwestycję.

Pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu:
a) ROSMOSIS- Wawrzyniak Sp. z o.o., Perzyce 46, 63-760 Zduny – oferta uzyskała 49,93 pkt
b) P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29A, 63-720 Koźmin Wlkp. – oferta uzyskała 70,00 pkt


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015