MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinOdpowiedź na pytanie z dnia 15.05.2017r. nr 1

dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”

Strzelce Wielkie, dnia 17.05.2017r.
Nr sprawy: 01/05/2017
Nazwa zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Wykonując podłączenie projektowanych zbiorników do istniejącej infrastruktury, zgodnie
z załączonym do projektu schematem technologicznym (rys. nr 4), mimo odcięcia napływu wody do zbiorników istniejących po ich napełnieniu, podniesienie lustra wody w zbiornikach projektowanych spowoduje przepływ wody ze zbiorników projektowanych do zbiorników istniejących (odpływy zbiorników połączone są rurociągiem ssawnym pompowni), co doprowadzi do odpływu wody przelewem awaryjnym istniejących zbiorników i uniemożliwi napełnienie projektowanych zbiorników.
W związku z powyższym, prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający przewiduje usunięcie wady projektu w trakcie realizacji zadania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres aniżeli przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac związanych
z zamówieniem publicznym obejmuje wyłącznie budowę zbiorników z wyprowadzeniem rurociągów poza obrys terenu utwardzonego wokół zbiorników. Pozostałe podłączenie nowowybudowanych zbiorników pozostaje w gestii zamawiającego.


Pytanie 2
W projekcie umieszczono zapis o konieczności malowania wnętrza zbiorników:
„Zbiornik ze stali nierdzewnej - inox, zabezpieczony zostanie wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną.”.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników posiadających atest PZH, ze stali nierdzewnej
z atestem PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadających atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015