MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”


Strzelce Wielkie, dnia 19.04.2017r.
Nr sprawy 02/02/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SMEKTAŁA Sp.z o.o.
ul.Poznańska 6
64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 80 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b)W kryterium: termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, wybrana oferta uzyskała 20 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że wykona zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy
c)W kryterium: dodatkowy okres gwarancji na części mechaniczne oferowanego samochodu bez limitu kilometrów, wybrana oferta uzyskała 0 punktów – zgodnie z oświadczeniem
w złożonej ofercie Wykonawca udzielił 24-miesięcznej gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015