MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

Strzelce Wielkie, dnia 21.12.2016r.
Nr sprawy 02/12/2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu:
a) San-Gaz "KARDACH" Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul. Brzozowa 3 – oferta
uzyskała 94 pkt
b) Rurex Sp. z o.o. Oddział Skórzewo, ul. Malwowa 158a, 60-185 Skórzewo – oferta
uzyskała 93 pkt
c) PPH „RAKAPOL” Sp. z o.o., ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań – oferta uzyskała 92 pkt


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015