MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dostawy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

Strzelce Wielkie, dnia 16.12.2016r.
Nr sprawy 02/12/2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.) Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 465 665,70 zł brutto

W terminie do dnia 16.12.2016r. złożono następujące oferty:

oferta nr 1
Rurex Sp. z o.o.
Oddział Skórzewo
ul. Malwowa 158a
60-185 Skórzewo
Tel. 61 894 60 45
Fax 51 814 37 51
e-mail: rurexpoznan@rurex.pl

oferta nr 2
PPH „RAKAPOL” Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 264A
61-601 Poznań
Tel 61 822 78 85
Fax 61 825 70 41
e-mail: rakapol@rakapol.pl

oferta nr 3
Firma HAŁAS Krzysztof Hałas
ul. Jana Dekana 6F
Tel 65 526 87 25
Fax 65 526 90 07
e-mail: biuro@firmahalas.pl

oferta nr 4
SAN-GAZ „KARDACH”
Spółka Komandytowa
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin
Tel 62 747 76 03
Fax 62 747 76 02
e-mail: sangaz@wp.pl

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015