MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinModyfikacja SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U z 2015r, poz.2164 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza cenowego będącego załącznikiem nr 1a do formularza ofertowego w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści Nazwy materiału pkt 16 wprowadza się w tym punkcie następującą treść: „Hydrant nadziemny DN 80 L-1900-2150, wydajność hydrantu 10 dm3/s, kolumna - stal ocynkowana ogniowo, gumowy tłok hydrantu, rura trzpieniowa min 1", żeliwo sferoidalne”, natomiast w miejsce dotychczasowej treści Nazwy materiału pkt 17 wprowadza się w tym punkcie następującą treść: „Hydrant podziemny DN 80 L-800-1250, wydajność hydrantu 10 dm3/s, kolumna - stal ocynkowana ogniowo, gumowy tłok hydrantu, rura trzpieniowa min 1", żeliwo sferoidalne”.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.Plik do pobrania: modyfikacja_siwz.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015