MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w m.Pępowo metodą bezwykopową”

Strzelce Wielkie, dnia 26.08.2016 r.
Nr sprawy 04/06/2016


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w m.Pępowo metodą bezwykopową”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny , kryterium termin wykonania oraz kryterium gwarancja jakości. W kryterium cena ( 1.812.557,30 PLN) wybrana oferta uzyskała 60 punktów, w kryterium: termin wykonania – 30 punktów, w kryterium gwarancja jakości – 10 punktów. Razem 100 punktów.

Pozostałe oferty:
BLEJKAN S.A. ul.Transportowa 25, 70-715 Szczecin – oferta uzyskała 49,42 pkt w kryterium cena (2.200.470 PLN), w kryterium termin wykonania – 30 punktów, w kryterium gwarancja jakości – 10 punktów. Razem 89,42 punktów.


Otrzymują:
1) Cons Control System Marcin Kupiec ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk
2) BLEJKAN S.A.ul.Transportowa 25, 70-715 Szczecin


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015