MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoOdpowiedź na pytania z dnia 28.07.2016 r.

Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową.

Strzelce Wielkie, 29.07.2016 r.
Nr 04/06/2016

Pytania:
Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na całym zakresie przewidzianym do przebudowy kanałów metodą bezwykopową rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV ?
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszczając rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV dopuści rękaw spełniający wymóg SN2 o następujących grubościach: DN 200 – 3mm – M_ liner E=7000, DN 300 – 4mm – S+ liner E=20500 ?
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym – każda co najmniej 1250mb – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej inną metodą niż wskazana w SIWZ czyli wykonanie metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.
Zgodnie z pkt VI.1.2. SIWZ Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi – każda co najmniej 1250mb – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015