MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016”

Strzelce Wielkie, dnia 18.12.2015 r.
Nr sprawy 02/12/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016”

wybrano ofertę Wykonawcy:
FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas ul.Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najniższą cenę Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W kryterium cena ( 377.254,96 PLN) wybrana oferta uzyskała 100 punktów.

Pozostałe oferty:
San-Gaz "KARDACH" Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul. Brzozowa 3 – oferta uzyskała 95,51 pkt w kryterium cena (395.004,14,- PLN).

Otrzymują:
1) FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas ul.Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno
2) San-Gaz "KARDACH" Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul.Brzozowa 3Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015