MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016”

Strzelce Wielkie, dnia 14.12.2015 r.
Nr sprawy 01/12/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Technika Sp.z o.o. ul.Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań – Lider Konsorcjum
2) P.W. Krzysztof Dobrzański ul.Jana Żupańskiego 12/18, 61-572 Poznań – Członek Konsorcjum

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium aspekty środowiskowe. W kryterium cena ( 250 867,80 PLN) wybrana oferta uzyskała 78,38 punktów, a w kryterium: aspekty środowiskowe 20 punktów - zgodnie z pkt 7 złożonej oferty Wykonawca nie zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wybrana oferta otrzymała łacznie 98,38 punktów.

Pozostałe oferty: Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Geotrans SA ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław – Lider Konsorcjum
2) BIO-MED Sp.z o.o. ul.Olszewskiego 6, 25-663 Kielce – Partner Konsorcjum – oferta uzyskała 80 pkt w kryterium cena (245 808,- PLN), w kryterium aspekty środowiskowe – 0 pkt. - zgodnie z pkt 7 złożonej oferty Wykonawca zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Razem 80 punktów.

Otrzymują:
1) Technika sp.z o.o. ul.Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
2) Geotrans SA ul.Kobierzycka 20BA, 52-315 WrocławMiędzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015